Živé IT projekty 2023 - Výhercovia

Rok 2022 uplynul v znamení prudko sa zhoršujúcej ekonomickej, energetickej a ekologickej krízy v tieni vojnového konfliktu v našej bezprostrednej blízkosti. Spôsob, ako odolávať tlaku takýchto negatív, býva v zmysluplnej práci. Živé IT projekty zmysluplné sú. Tie z ročníka 2022/2023 boli po dvoch rokoch pandémie opätovne naživo. Pripomeňme si, čo sú Živé IT projekty.

Čo sú Živé IT projekty?

Živé IT projekty, to je myšlienka duálneho vzdelávania pretavená do praxe. Pochádza z dielne Katedry počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach a združenia Košice IT Valley. Zastrešuje semestrálnu prácu študentov a IT spoločností z Košíc a okolia. Do projektu sú už ôsmy rok zapojené tri univerzitné inštitúcie: Katedra počítačov a informatiky (KPI) Technickej univerzity v Košiciach, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie (KKUI) Technickej univerzity v Košiciach a Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Všetky ukazovatele podujatia majú stúpajúci trend. Z roka na rok rastie počet zadávateľov tém, zapojených študentov, tímov i mentorov. Jednoducho, ide o jedinečný a predovšetkým úspešný projekt.

Je to najväčšia akcia na Slovensku realizujúca prepojenie viacerých univerzít a praxe s aktívnou účasťou študentov. Do tohtoročných Živých IT projektov sa zapojilo 24 spoločností a dohromady zadalo 47 projektov, ktoré riešili 5-členné tímy počas semestra. Cieľom bolo vytvoriť funkčné prototypy. V priebehu 4 mesiacov pracovali tímy študentov pod vedením mentorov z univerzít a jednotlivých spoločností. Tímy agilne pracovali podľa rámca SCRUM a kreatívne vytvárali unikátne riešenia. Výsledky svojho bádania a riešenia študenti odprezentovali na záverečnom podujatí v prezentáciách a posterovej sekcii. V tomto ročníku organizátori vybrali 18 finalistov. Po vyhodnotení projektov porota vybrala 4 najlepšie, ktoré ocenila vecnými cenami. Postery všetkých projektov si môžete pozrieť v brožúre Živých IT projektov.

Finále

Záverečné prezentácie finálových tímov sa konali v piatok 3. februára 2023 v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE. Po prezentáciách bola na programe posterová sekcia, v rámci ktorej bolo možné navštíviť stánok všetkých zúčastnených tímov. Diapazón tém bol tohto roku veľmi široký, od medicínskych či urbanistických tém, až po vysoko špecializované technológie.

6-členná porota vybrala 4 víťazov, ktorých vyhlásila na záver. K študentom sa prihovorila Miriam Hučková (IT Valley) aj František Babič (TUKE). Obaja ocenili spoluprácu medzi univerzitami a priemyselnými partnermi. Vo svojich prejavoch zdôraznili pretrvávajúcu aktuálnosť vybraných projektov z minulých ročníkov, čo len vyzdvihuje opodstatnenosť a kvalitu Živých IT projektov.

1 idea, 24 spoločností, 47 projektov, 87 mentorov, 233 študentov, viac ako 370+ online stretnutí, 12 000+ hodín práce a 270 000+ riadkov kódu - také boli Živé IT projekty 2023.

Víťazi

1. miesto - Application for identifying melanoma in images - tím č. 45, študenti ÚI UPJŠ Ivanov Stanislav, Fetkovych Oleksandr, Kuchtová Martina, Džama Dominik, Kurimský František pod vedením mentora Martina Nguyena zo spoločnosti Visma Labs. Melanoma App ponúka domácu samodiagnostiku. Po nahratí obrázka sa v aplikácii zobrazí výsledok. Riešenie bolo konzultované s odborníkmi z oblasti medicíny a je postavené na metódach Deep Learning. Pre viac info pozri Video a Poster. Cenu GlobalLogic Slovakia odovzdal porotca Gabriel Grušovský.

2. miesto - Attendee metrics - tím č. 6, študenti KPI FEI TUKE Kolcun Pavol, Čech Matej, Micheľ Tibor, Sliva Adrián, Gurčík Michal pod vedením mentorov Adama Seidela a Petra Butkoviča zo spoločnosti IBM Slovensko. Účelom projektu bolo vytvorenie aplikácie na rátanie ľudí. Riešenie sa dá využiť všade tam, kde je nevyhnutné vedieť, koľko ľudí sa v danej chvíli nachádza na istom mieste (dochádzka, meetingy, evakuácia budov). Pre viac info pozri Video a Poster. Cenu Siemens Healthineers odovzdal porotca Zdenko Krasnay.

3. miesto - Health ultrasound board - tím č. 39, študenti KPI FEI TUKE Jankov Damián, Horáni Samuel, Kišš Martin, Lörinc Jakub, Liščinská Zuzana pod vedením mentora Richarda Széplakiho zo spoločnosti Siemens Healthineers. Cieľom projektu bolo zjednodušiť vyhodnotenia desaťtisícov testov pre ultrasound systémy spoločnosti Siemens Healthineers. Produkt bude nasadený v pobočkách spoločnosti. Pre viac info pozri Video a Poster. Cenu Visma Labs odovzdal porotca Matúš Nemčík.

4. miesto - Medical game app - tím č. 19, študenti KPI FEI TUKE Kováč Ján, Janík Lukáš, Stolcz Viliam, Bekiaris Benjamín, Drábik Jozef pod vedením mentora Radoslava Figuru zo spoločnosti HOTOVO. Ide o webovú aplikáciu určenú pre rehabilitačné centrum Liberta v Košiciach. Hlavnou časťou riešenia je hra používaná pri rehabilitácii detí. Hru je možné detailnejšie upravovať a meniť jej obtiažnosť za chodu hry. Pre viac info pozri Video a Poster. Cenu IBM Slovensko odovzdal porotca Jozef Kubov.

Zúčastnené spoločnosti

 • bart.sk
 • Creative Industry Košice
 • Erste Digital
 • Forvio
 • FPT Slovakia
 • GlobalLogic Slovakia
 • HOTOVO
 • IBM Slovensko
 • IEE Sensing Slovakia
 • iiTeam
 • Infobip
 • JER
 • KPI FEI TUKE
 • Nordics.io
 • NXT Soft
 • Obec Bačkovík
 • ProWeb Consulting
 • R-SYS
 • Servo
 • Siemens Healthineers
 • Telegrafia
 • UPJŠ
 • U.S. Steel Košice
 • Visma Labs

Sponzori

 • GlobalLogic Slovakia
 • Siemens Healthineers Slovakia
 • Visma Labs
 • IBM Slovensko

Porota

 • Miriama Hučková, Košice IT Valley
 • Zdenko Krasnay, Siemens Healthineers
 • Gabriel Grušovský, GlobalLogic Slovakia
 • Matúš Nemčík, Visma Labs
 • Jozef Kubov, IBM Slovensko
 • Peter Papcun, KKUI FEI TUKE

Mediálny partner

Zabezpečenie akcie

 • Košice IT Valley
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

Video

Minulé ročníky

Obrázky: