Živé IT projekty 2020 - Výhercovia

Živé IT projekty je podujatie, ktoré je vrcholom semestrálnej spolupráce študentov a IT spoločností z Košíc a okolia. Do projektu sa opäť zapojili 3 univerzitné inštitúcie: organizátor projektu Katedra počítačov a informatiky (KPI) Technickej univerzity v Košiciach, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie (KKUI) Technickej univerzity v Košiciach a Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Akciu už tradične zastrešilo združenie Košice IT Valley.

Záujem o spoluprácu každoročne narastá, a preto tohtoročný piaty ročník so sebou priniesol viacero zmien. 32 zadávateľov tém (vlani ich bolo 20) umožnilo spojiť vzdelávacie inštitúcie s firmami, čo je na Slovensku svojim spôsobom aj rozmerom unikát. 188 študentov pracovalo v 47 tímoch (vlani ich bolo 34), čo vytvorilo priestor na väčšie výzvy pre menšie tímy. Práca na projektoch zahŕňala najmä používanie metódy SCRUM, kde odbornú pomoc študentom poskytlo spolu 63 mentorov zo zapojených univerzít a IT spoločností.

Čo sú Živé IT projekty?

Živé IT projekty vznikli na KPI v roku 2015 ako idea duálneho vzdelávania študentov prvého ročníka inžinierskeho štúdia v čo najširšom rozsahu. Postupne sa k tomuto projektu pridali Ústav informatiky UPJŠ a neskôr aj Katedra kybernetiky a umelej inteligencie TUKE. Je to najväčšia akcia na Slovensku realizujúca prepojenie viacerých univerzít a praxe s aktívnou účasťou študentov v priebehu celého semestra. Študenti mali 4 mesiace na to, aby vypracovali projekt, ktorý bol zadaný niektorou zo zapojených IT spoločností. Pri tom mali k dispozícii odbornú pomoc mentorov zo spoločnosti a univerzity. Pred publikum napokon predstúpilo len 12 finálnych tímov v 5-minútovej prezentácii, z ktorých 6-členná porota vybrala najlepšie 4 tímy. Možnosť zaujať však dostali všetci študenti pri posterovej prezentácii, z ktorých boli ocenené najlepšie 2 tímy. Všetky výherné tímy boli ocenené vecnými cenami.

Celkovo 32 spoločností zadalo dohromady 47 projektov, ktoré študenti rozdelení do tímov riešili v priebehu semestra s cieľom vytvoriť funkčné prototypy riešení, ako napríklad mobilná aplikácia pre dobrovoľných hasičov, antivírusový agregát, počítačovo-podporovaná rehabilitácia pacientov či viacero cloudových riešení. Tento rok obzvlášť zaujali “zelené” projekty podporujúce starostlivosť o rastliny a separáciu odpadu.

Priblížiť sa ideálu pri riešení projektu je náročné, no len úsilie vynaložené každým členom tímu môže viesť k tomu, aby spolu ako skupina mohli vo veľkom finále predstúpiť pred porotu, publikum, a so cťou a hrdosťou predstaviť výsledky niekoľkomesačnej práce.

V praxi na každého čaká mnoho prekážok či problémových situácií, ktorých zdolávanie si mohli vyskúšať aj študenti vďaka Živým IT projektom. Vyskúšali si riešenie úloh nielen z technologických oblastí a programovania, ale aj z oblasti tímovej práce, manažérstva projektov a agilného softvérového vývoja. Potrebovali pozbierať odvahu a čeliť problémom, ktoré im stáli v ceste, lebo len tak je možné vypestovať si vytrvalosť, odhodlanie, či schopnosť robiť tie správne rozhodnutia, ktoré odborníci v praxi tak veľmi potrebujú.

Záverečné prezentácie všetkých tímov sa konali 5. februára v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity v Košiciach, pričom akcie sa zúčastnilo 188 študentov. V rámci celého projektu študenti odpracovali dohromady vyše 10 tisíc hodín práce a napísali vyše 200 tisíc riadkov zdrojového kódu. Poster všetkých projektov si môžete pozrieť v brožúre Živých IT projektov.

Na konci dňa si 6 tímov odnieslo vecné ceny a pocit radosti z úspechu. Na prvej priečke môže byť len jeden tím, ale všetci sú víťazi vďaka skúsenostiam, o ktoré nemôžu prísť a môžu na nich ďalej stavať, a to je to najhodnotnejšie víťazstvo.

Výhercovia vecných cien

6-členná porota tento rok ocenila 6 tímov, ktoré získali vecné ceny sponzorované IT spoločnosťami:

 • 1. miesto - “Evergreen” - tím č. 23, študenti Mário Bujňák, Tomáš Hnát, Maroš Petruš a Petra Romanová pod vedením mentora zo spoločnosti IBM Slovakia. Vytvorené riešenie sníma dáta o rastline (vlhkosť pôdy, svetlo ...) a umožňuje automaticky zalievať a hnojiť rastlinu . Používateľ si vie určiť, kedy chce, aby bola rastlinka zaliata a upozorňuje používateľa na potreby rastliny. Viac o projekte vo videu, prezentácii a posteri.
 • 2. miesto - “Vzdialený asistent pre poskytovanie technickej podpory” - tím č. 35, študenti Martin Nguyen, Daniel Slinčák, Miroslav Kulifaj a Róbert Rauch pod vedením mentora zo spoločnosti Siemens Healthineers. Riešenie by malo umožniť poskytnutie pomoci na diaľku v reálnom svete. Výsledkom je multiplatformová aplikácia, ktorá v sebe zahŕňa bezpečnú peer2peer komunikáciu v reálnom čase, s podporou technológie AR pre jednoduchšie riešenie problému. Viac o projekte vo videu, prezentácii a posteri.
 • 3. miesto - “Wasti” - tím č. 20, študenti Michal Angelovič, Branislav Bednár a Jakub Bober pod vedením mentora zo spoločnosti HOTOVO. Riešením je webová aplikácia pre správu a plánovanie lokálnych zberov separovaného odpadu. Po navolení lokality a typu udalosti je používateľ notifikovaný o tom, či a kedy bude v jeho lokalite realizovaný konkrétny zber separovaného odpadu. Viac o projekte vo videu, prezentácii a posteri.
 • 4. miesto - “DHZ SmartApp” - tím č. 41, študenti Peter Focko, Juraj Gereg, Ivan Rastislav Gavlák a Oto Gyöngyösi pod vedením mentora zo spoločnosti Telegrafia. Cieľom projektu je zefektívniť prácu Dobrovoľného hasičského zboru a poskytnúť tak rýchlejšiu informovanosť o stave pohotovosti. Riešenie okrem iného umožňuje zdieľanie vzájomnej polohy a polohy dôležitých bodov, navigáciu či vzájomnú komunikáciu. K dispozícii je aj centralizovaná databáza hasičských jednotiek a záznamov a výjazde. Viac o projekte vo videu, prezentácii a posteri.
 • Najlepší stánok - “3D vizualizácia telemetrických dát vo webe” - tím č. 33, študenti Marek Berta, Filip Burda, Jakub Geľo a Ľudovít Hiľovský pod vedením mentora zo spoločnosti RHalotel. Výsledná vizualizácia obsahuje animácie a 3D model, ktorý môže vytvoriť aj osoba bez znalostí programovania. Engine je schopný spracovať rôzne 3D vizuálizácie a telemetrické údaje sú odosielaní v reálnom čase do webovej aplikácie, v ktorej sa ďalej vyhodnocujú. Viac o projekte vo videu a posteri.
 • Najlepší poster - “Inteligentný cestovateľský denník” - tím č. 14, študenti Radovan Balint, Daniel Harvilík, Martin Kopka a Eduard Pizur pod vedením mentora zo spoločnosti Fpt Slovakia. Hlavným používateľom aplikácie je košická novinárka, ktorej aplikácia pomáha pri spracovaní zážitkov z ciest, ktoré neskôr uverejní ako cestopisné reportáže v slovenských médiách. Medzi hlavné prednosti aplikácie patrí práca offline, mapa vykreslených ciest, PDF export cestopisu a iné. Viac o projekte vo videu a posteri.

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!

Foto

Foto galériu z podujatia nájdete tu.

Zúčastnené spoločnosti

 • Accenture
 • Affinity Analytics
 • Astound Commerce
 • AT&T
 • bart.sk
 • CassaCloud
 • Copyvait
 • CSIRT.sk
 • e-Aplikace.cz
 • Elcom Prešov
 • Evolveum
 • Footshop
 • FPT Slovakia
 • GlobalLogic
 • Hotovo
 • IBM Slovakia
 • IEE Sensing Slovakia
 • localhost.company
 • Matsuko
 • M-Way Solutions GmbH
 • Ness Košice
 • NXT Soft
 • RHalotel
 • Siemens Healthcare
 • {SODONBOS}
 • Software AG Development Center Slovakia
 • Telegrafia
 • TIMABI
 • Tory Consulting
 • True Performance GmbH
 • T-Systems Slovakia
 • Visma

Sponzori

 • FPT Slovakia
 • GlobalLogic
 • IEE Sensing Slovakia
 • NESS Košice
 • Siemens Healthcare
 • T-Systems Slovakia

Zabezpečenie akcie

 • Košice IT Valley
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

Minulé ročníky

Obrázky: