Aktuálne trendy v informatike LS 2016/2017

Prezentačný obrázok pre predmet ATvI

Semináre letného semestra 2016/2017