Živé IT projekty 2021 - Výhercovia

Slovensko, 3. február 2021. Počet denných prírastkov pozitívnych ľudí na Covid-19 je 2732. Von môžete ísť len s platným certifikátom. Zákaz stretávania sa pretrváva. Finále Živých IT projektov aj tak prebehlo naživo!

Šiesty ročník Živých IT projektov preveril schopnosti adaptovať sa na nové okolnosti a nájsť aj v tomto kontexte niečo pozitívne a prospešné, inovujúce a moderné. Finále sme si mohli vychutnať z pohodlia našich domovov.

Čo sú Živé IT projekty?

Živé IT projekty sú jedinečným vzdelávacím projektom spolupráce univerzít s priemyselnou praxou pod záštitou Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE a združenia Košice IT Valley v rozsahu a forme, ktorá je na Slovensku unikátna.

Študenti prvého ročníka inžinierskeho stupňa štúdia počas celého semestra, ktorý prebiehal dištančne, pracovali na projekte zadanom niektorou zo zapojených IT spoločností. K dispozícii mali odbornú pomoc mentorov z firiem a univerzity, vďaka čomu si vo vzdelávacom procese mohli vyskúšať metódu SCRUM. Takto mohli študenti získať praktické skúsenosti nielen z technologických oblastí a programovania, ale aj v oblasti tímovej práce, manažérstva projektov a agilného softvérového vývoja. Na stretnutia a porady so svojimi mentormi tento rok používali takmer výhradne videokonferenčné platformy. Svoje riešenia odprezentovali počas finále, ktoré sa konalo vzhľadom na situáciu spojenú s koronakrízou v online prostredí. A v tomto prostredí sú informatici predsa doma :)

Do projektu sa už tradične zapojili 3 univerzitné inštitúcie: organizátor projektu Katedra počítačov a informatiky (KPI) Technickej univerzity v Košiciach, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie (KKUI) Technickej univerzity v Košiciach a Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

Počet študentov zapojených do projektu prvýkrát prekročil číslo 200. V 5-členných tímoch tak pracovali dokopy až na 45 projektoch, kde vyvíjali funkčné prototypy ako napr. interaktívna navigácia v budovách, rôzne aplikácie pre organizovanie výletov a podujatí, či systémy zefektívňujúce fungovanie firiem v rôznych oblastiach.

Niekoľko tém bolo vypísaných samotnou univerzitou, pre ktorú študenti pomohli vytvoriť napr. univerzitný e-shop, aplikáciu pre získavanie spätných väzieb od absolventov, ako aj program pre straty a nálezy. Študenti pracovali aj na nanajvýš aktuálnych témach, akými sú systém na automatické rozpoznávanie rúška na tvári, či informačný portál zameraný na zamedzenie šírenia hoaxov.

Kým na vlaňajšom ročníku kraľovala ekológia, tento rok celkovo prevládali projekty venujúce sa doprave, ako napr. systém pre dispečerov, rezervácia parkovania pre zamestnancov firmy, aplikácia pre zakúpenie cestovných lístkov na MHD, mobilná aplikácia pre odťahovú službu a iné. Napriek tomu sme na ekológiu nezabudli a venovali sme jej niekoľko tém.

1 idea, 20 spoločností, 45 projektov, 61 mentorov, 219 študentov, viac ako 300 online stretnutí, 15 000+ hodín práce a vyše 400 000 riadkov kódu - také boli Živé IT projekty 2021.

Záverečné prezentácie všetkých tímov sa konali 3. februára 2021 a ako už bolo spomenuté, tentokrát mali formu virtuálneho stretnutia. Počas online posterovej sekcie porota, kolegovia z firiem, univerzity, ale aj zo širokej verejnosti mali možnosť navštíviť jednotlivé tímy v ich samostatných virtuálnych miestnostiach a dozvedieť sa viac o projektoch, na ktorých pracovali. 5-členná porota sa sústredila najmä na 10 finálových tímov, z ktorých napokon počas živého vysielania vyhlásila dvoch víťazov:

 • Najlepší projekt - “Indoor Navigation” - tím 13, študenti Šebestová Alexandra, Šipošová Katarína, Medvec Martin, Cinkanič Martin, Baraník Róbert pod vedením mentora zo spoločnosti GlobalLogic Slovakia, s.r.o.. Projekt rieši navigáciu v rámci rozsiahlejších budov vytvorením mobilnej aplikácie. Tá používateľa naviguje vďaka Bluetooth komunikácii s beaconmi rozmiestnenými po budove. Systém vypočítava relatívnu polohu používateľa v priestore a vyberie preňho najvýhodnejšiu trasu k jeho cieľu. S touto aplikáciou sa používateľ vo veľkých budovách určite nestratí. Viac o projekte vo videu a posteri.

 • Najpoužiteľnejší projekt - “Evidencia servisných zákaziek” - tím č. 12, študenti Bielik Marek, Demočko Jakub, Varga Daniel, Benetin Juraj, Tkáčik Dominik pod vedením mentora zo spoločnosti EPoS SB, s.r.o. V rámci projektu bolo vytvorené rozhranie pre evidenciu servisných zákaziek spoločnosti s vytvorením súvisiacej databázy s informáciami o zákazníkovi a prevzatom zariadení. Systém umožňuje tlač dokumentov a štítkov, automatizovanú e-mailovou komunikáciou, ale aj zobrazenie rôznych štatistík, čím firme reálne uľahčil a zefektivnil činnosť. Viac o projekte vo videu a posteri.

O titul víťaza bojovali aj finalisti:

 • “Share my Parking lot” - tím 14, študenti Körtvely Roland, Matis Dominik, Karabaš Samuel, Dorčák Jakub, Gregorović Samuel pod vedením mentora zo spoločnosti GlobalLogic Slovakia, s.r.o. Tím vytvoril mobilnú aplikáciu pre zamestnancov, ktorá im umožňuje rezervovať si parkovacie miesto, ale aj webovú konzolu pre operátora, umožňujúca manažment rezervácií parkovania. Viac info vo videu a posteri.

 • “Smart Home Appliance” - tím 15, študenti Hlivka Peter, Blaško Jakub, Krupáš Maroš, Urblík Ľubomír, Mačák Stanislav pod vedením menotra zo spoločnosti GlobalLogic Slovakia, s.r.o. Simuláciou na vtáčej búdke umiestnenej v exteriéri bolo navrhnuté IoT bezpečnostné riešenie pre chaty. Viac info vo videu a posteri.

 • “Climbing Competitions” - tím 17, študenti Lukčo Denis, Grega Pavel, Maksym Viktor, Hubáček Dominik, Harcula Filip pod vedením mentora zo spoločnosti Hotovo, s.r.o. Riešenie mobilnej a webovej aplikácie umožňuje komplexné spracovanie pretekov v športovom lezení s cieľom uľahčiť prácu organizátorom. Účastníkom pretekov aplikácia umožňuje zasa sledovanie plánovaných, prebiehajúcich aj už ukončených pretekov. Viac info vo videu a posteri.

 • “TripyGO” - tím 19, študenti Figura Radoslav, Adamčák Gabriel, Telepák Pavol, Buraľ Dominik, Andrejko Michal pod vedením mentora zo spoločnosti Hotovo, s.r.o. Riešenie aplikácie umožňuje prehľadné prihlasovanie sa na výlet, vytvára komunity dobrodruhov a ponúka možnosť car sharingu. Aplikácia uľahčuje spoznávanie nových miest, s novými priateľmi navyše ekologickým spôsobom. Viac info vo videu a posteri.

 • “Foodge (I don't have money to waste food)” - tím 21, študenti Pollák Róbert, Rosa Peter, Fendek Mário, Dopiriak Matúš, Kasperkevič Martin pod vedením mentora z IBM Slovakia. Prototyp aplikácie zabezpečuje správu chladničiek s kategorizáciou produktov na základe dátumu expirácie s možnosťou notifikácie. Ponúka tiež zoznam receptov na základe výberu produktov z chladničky s prioritou podľa blížiacej sa expirácie, umožňuje pridávanie ingrediencií do nákupného zoznamu a tiež zdieľanie s viacerými používateľmi. Viac info vo videu a posteri.

 • “Mantra - prvá komplexná aplikácia pre dopravu” - tím 31, študenti Obertáš Lukáš, Knapík Michal, Majiroš Filip, Olšavský Pavol, Ochotnický Vladimír pod vedením mentora zo spoločnosti RED ARROW, s.r.o. Ide o komplexnú aplikáciu pre dopravu s možnosťou pridávania vozidiel a vodičov, umožňujúca správu trás, sledovanie vozidiel, navigáciu a históriu prepráv. Viac info vo videu a posteri.

 • “Doprava v meste” - tím 38, študenti Polák Marek, Matoniak Ján, Barľak Dávid, Miščik Juraj, Berta Mark pod vedením mentora zo spoločnosti Slovensko IT, a.s. Ide o All-in-One aplikáciu v doprave, ktorá umožňuje plánovanie trasy, kúpu lístkov podľa dĺžky trvania trasy a ich uloženie do peňaženky. Aplikácia ponúka možnosť navigácie užívateľa na zastávku, personalizované notifikácie, bezkontaktné platby, históriu cestovania a BIG DATA pre poskytovateľa. Viac info vo videu a posteri.

 • “Virtuálna čašníčka” - tím 50, študenti Makatura Matúš, Luterančík Dávid Kristián, Murcko Martin, Kolesár Martin, Németh Patrik pod vedením mentora zo spoločnosti Visma Labs, s.r.o. Projekt predstavuje virtuálnu čašníčku v podobe tabletu na stole zákazníka v reštaurácii. Na základe rozpoznávania reči zákazníka je detekovaný jeho zámer na základe čoho virtuálna čašníčka umožní používateľovi napr. zadanie, alebo zmenu objednávky, dokáže prečítať menu, odpovedať na otázky o dostupnosti jedál, zaplatenie za objednávku, ale aj privolanie reálnej obsluhy. Viac info vo videu a posteri.

Na prvej priečke môže byť len jeden tím, ale všetci sú víťazi vďaka skúsenostiam, ktoré na Živých IT projektoch získali a môžu na nich ďalej stavať. A to je to najhodnotnejšie víťazstvo pre všetkých zúčastnených študentov.

Víťazným tímom srdečne blahoželáme! Pevne veríme, že o rok sa stretneme už naživo na pôde univerzity!

Zúčastnené spoločnosti

 • Adaptiware, s.r.o.
 • bart.sk, s.r.o.
 • Demovič, s.r.o.
 • Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
 • EPoS SB, s.r.o.
 • FPT Slovakia
 • GlobalLogic Slovakia, s.r.o.
 • Hotovo, s.r.o.
 • IBM Slovakia
 • IEE Sensing Slovakia
 • Moje sídlo KE, s.r.o.
 • NXT Soft, s.r.o.
 • RED ARROW, s.r.o.
 • Siemens Healthcare, s.r.o.
 • Slovensko IT, a.s.
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Tory Consulting
 • True Company, s.r.o.
 • Uniteq Lab, s.r.o.
 • Visma Labs, s.r.o.

Sponzori

 • GlobalLogic Slovakia, s.r.o.
 • IEE Sensing Slovakia

Mediálny partner

Zabezpečenie akcie

 • Košice IT Valley
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

Minulé ročníky

Obrázky: