Podmienky prijatia na štúdium

Katedra počítačov a informatiky je súčasťou Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

Prijímacie konanie je organizované fakultou a preto nájdete podmienky pre prijate na fakultných stránkach.