Prihlášky na štúdium

Apply now!
Prihlášku na štúdium si môžete podať papierovo poštou, osobne na podateľni fakulty, alebo elektronicky. Spôsob podania prihlášky a podmienky prijatia na štúdium sú organizované fakultou. Aby bola prihláška platná, je potrebné dodať všetky potrebné informácie a doklady požadované fakultou.

Pozrite si aj podmienky prijatia na štúdium.