Osobná stránka

doc. Ing. Juraj Gazda PhD.

Zaradenie: Docent
Telefónne číslo:+421 55 6022923
E-mail:juraj.gazda@tuke.sk
Budova: PK 6
Miestnost: 23
Konzultacné hodiny: Nedefinované
Zameranie výskumu: Nedefinované
Publikačná činnosť evidovaná v Univerzitnej Knižnici

Projekty:

Dalšie informácie: