Osobná stránka

Zaradenie: Nedefinované
Telefónne číslo:+421556022568
E-mail:
Budova: Letná 9
Miestnost: B532
Konzultacné hodiny: Nedefinované
Zameranie výskumu: Nedefinované
Publikačná činnosť evidovaná v Univerzitnej Knižnici

Projekty:

---

Dalšie informácie: