Osobná stránka

Ing. Miroslav Biňas PhD.

Zaradenie: Odborný asistent
Telefónne číslo:+421 55 6027079
E-mail:miroslav.binas@tuke.sk
Budova: Letná 9
Miestnost: A539
Konzultacné hodiny: Nedefinované
Zameranie výskumu: Nedefinované
Publikačná činnosť evidovaná v Univerzitnej Knižnici

Projekty:

Dalšie informácie: