Osobná stránka

Ing. Marek Paralič PhD.

Zaradenie: Nedefinované
Telefónne číslo:
E-mail:marek.paralic@tuke.sk
Budova: Letná 9
Miestnost: B511
Konzultacné hodiny: Nedefinované
Zameranie výskumu: Nedefinované
Publikačná činnosť evidovaná v Univerzitnej Knižnici

Projekty:

---

Dalšie informácie: