Osobná stránka

doc. Ing. Branislav Madoš PhD.

Zaradenie: Docent
Telefónne číslo:+421 55 6023023
E-mail:branislav.mados@tuke.sk
Budova: PK6
Miestnost: č.d. 28
Konzultacné hodiny: Nedefinované
Zameranie výskumu: Nedefinované
Publikačná činnosť evidovaná v Univerzitnej Knižnici

Projekty:

---

Dalšie informácie: