Osobná stránka

doc. Ing. Anton Baláž PhD.

Zaradenie: Docent
Telefónne číslo:+421 55 6023022
E-mail:anton.balaz@tuke.sk
Budova: PK6
Miestnost: č.d. 22
Konzultacné hodiny: Nedefinované
Zameranie výskumu: Nedefinované
Publikačná činnosť evidovaná v Univerzitnej Knižnici

Projekty:

---

Dalšie informácie: