Osobná stránka

Ing. Anton Baláž PhD.

Zaradenie: Odborný asistent
Telefónne číslo:+421 55 6023022
E-mail:anton.balaz@tuke.sk
Budova: PK6
Miestnost: PC22
Konzultacné hodiny: po dohode
Zameranie výskumu: - Systémy detekcie prienikov
- Bezpečnosť operačných systémov
- Forenzná analýza
-
Publikačná činnosť evidovaná v Univerzitnej Knižnici

Projekty:

bez záznamov

Dalšie informácie:

 

Publikačná činnosť

Výučba predmetov:

  • Bezpečnosť počítačových systémov
  • Bezpečnosť informačných a komunikačných systémov
  • Administrácia SAP + ABAP