Osobná stránka

doc. Ing. Slavomír Šimoňák PhD.

Zaradenie: Docent
Telefónne číslo:+421 55 6023021
E-mail:slavomir.simonak@tuke.sk
Budova: Letná 9
Miestnost: B529
Konzultacné hodiny: Nedefinované
Zameranie výskumu: Nedefinované
Publikačná činnosť evidovaná v Univerzitnej Knižnici

Projekty:

---

Dalšie informácie: