Aktuálne trendy v informatike a kyberbezpečnosti LS 2021/2022

Semináre letného semestra 2021/2022

 • 17.2.2022 / 9.55 - 11.25 / online / Ako som sa vyhýbal programovaniu a teraz programujem už tretinu života … a som spokojný
  Milan Peťko / Fpt Slovakia
  Príbeh z minulosti, ako sa z neprogramátora stal programátor vďaka firme Fpt. Príbeh súčasnosti, aký je vlastne bežný pracovný deň ABAP programátora v Fpt. Príbeh buducnosti, kam sa uberá SAP a ABAP programovanie, aké budú požiadavky na ABAP programátora a aké sú jeho výhliadky do budúcna. Prezentácia vývoja ABAP projektu, ukážka špecifikácie, kódu, samotnej realizácie.
 • 24.2.2022 / 9.55 - 11.25 / online / DP + GitLab + LaTeX + plán
  Ing. Sergej Chodarev, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
  Použitie GitLabu a LaTeXu pre písanie diplomovej práce + miľníky diplomovej práce.
 • 3.3.2022 / 9.55 - 11.25 / online / SD-WAN: Minulosť a budúcnosť sietí
  Ing. Stanislav Trnik / Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
  Pohľad vyštudovaného programátora na prechod do sietí v T-Systems / Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a 13 rokov vývoja sietí z tradičných, cez optimalizované a akcelerované až po softvérovo definované siete s komplexnou integráciou všetkých underlay a overlay komponentov a mechanizmov (dynamic path selection, firewall, VPN, cloud, QoS, SLA, AppQoE, optimization, monitoring, API) do centralizovane orchestrovaného systému. Pohľad na nový prístup riadenia siete zameraný na fungovanie aplikácií pri meniacich sa parametroch siete. Rôzne prístupy jednotlivých výrobcov k SD-WAN a ich porovnanie.
 • 17.3.2022 / 9.55 - 11.25 / videozáznam / Molecular Programming
  Luca Cardelli / University of Oxford
  Videozáznam z prednášky konanej 30.8.2021 v rámci ACM Europe Summer School on HPC Computer Architectures for AI and Dedicated Applications.
  Digital computers allow us to manipulate information systematically, leading to recent advances in our ability to structure our society and to communicate in richer ways. They also allow us to orchestrate physical forces, transforming and optimizing our manufacturing processes. What they cannot do very well, is to interact directly with biological organisms or in general orchestrate molecular arrangements. Thanks to biotechnology, nucleic acids (DNA/RNA) are particularly effective 'user-programmable' entities at the molecular scale. They can be directed to assemble nano-scale structures, to produce physical forces, to act as sensors and actuators, and to do general computation in between. We will be able to interface this new class of devices with biological machinery, to detect and cure diseases at the cellular level under program control. The theory of computability directed the design of digital computers, and it can now inform the development of new computational fabrics, at the molecular level, that will eventually give us control of an entirely new domain of reality.
 • 24.3.2022 / 9.55 - 11.25 / videozáznam / Quantum Computing for Computer Scientists
  Andrew Helwer / Microsoft Research
  Videozáznam z prednášky konanej 14.2.2018 v rámci seriálu Microsoft Research Talks.
  This talk discards hand-wavy pop-science metaphors and answers a simple question: from a computer science perspective, how can a quantum computer outperform a classical computer? Attendees will learn the following:
  - Representing computation with basic linear algebra (matrices and vectors)
  - The computational workings of qbits, superposition, and quantum logic gates
  - Solving the Deutsch oracle problem: the simplest problem where a quantum computer outperforms classical methods
  - Bonus topics: quantum entanglement and teleportation
  The talk concludes with a live demonstration of quantum entanglement on a real-world quantum computer, and a demo of the Deutsch oracle problem implemented in Q# with the Microsoft Quantum Development Kit. This talk assumes no prerequisite knowledge, although comfort with basic linear algebra (matrices, vectors, matrix multiplication) will ease understanding.
 • 31.3.2022 / 9.55 - 11.25 / online / Spracovanie údajov z experimentov v časticovej fyzike pomocou DAOS vo viacvrstvovom úložnom prostredí
  RNDr. Martin Vaľa, PhD. / ÚFV PF UPJŠ v Košiciach
  Množstvo dát v experimentoch časticovej fyziky (High Energy Physics, HEP) sa v súčastnosti pohybuje na úrovni stoviek PB (Peta Bytes). V rámci fyzikálnych úloh je potrebné toto obrovské množstvo údajov analyzovať, čo vyžaduje ich čítanie, uloženie a organizovanie. Distribuované úložiska ako sú EOS, DAOS či LUSTRE sú neodmysliteľnou súčasťou procesu realizácie týchto úloh v grid-ovskej infraštruktúre klastrov WLCG (Worldwide LHC Computing Grid).
 • 7.4.2022 / 9.55 - 11.25 / online / This is Not a Game, this is CyberGame
  Matej Šalmík / Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
  Kyberbezpečnostné cvičenia a hry vznikli z rovnakého dôvodu ako tréning v akejkoľvek oblasti – zlepšovať pripravenosť a schopnosti. Keďže kybernetická bezpečnosť zahŕňa organizačné, technické aj procesné opatrenia, dá sa cvičiť rôzne - môžete súťažiť, diskutovať, programovať, aj hardenovať. Hry simulujú hrozby, obranu a často aj protiútok.
  Prednáška vám ukáže typy kyberbezpečnostných cvičení, vrátane tých špičkových vo svete a prinesie aj interaktívnu časť.
  Skúsenosti tímu, ktorý nás reprezentuje v medzinárodných súťažiach, sú zakomponované v aktuálnej kyberbezpečnostnej hre CyberGame. Môžete tak zažiť veľké cvičenie, kde si hráči vyskúšajú, čo obnáša práca bezpečnostných špecialistov.
  Matej Šalmík pracuje v Národnom centre kybernetickej bezpečnosti SK-CERT ako riaditeľ odboru a zaoberá sa manažmentom procesov a rizík a vzdelávaním a šírením bezpečnostného povedomia.
  Viac...
 • 21.4.2022 / 9.55 - 11.25 / online / Úvod do jazyka Go
  Zdenko Vrábeľ / >code.kiwi.com_
  Čo má spoločné Docker, Kubernetes, Consul alebo Google Indexing? Je to programovací jazyk Go. Go zažíva posledné roky boom. Stáva sa obľúbenou voľbou medzi programátormi vďaka jeho jednoduchosti a spoľahlivosti, ale aj medzi tech. firmami vďaka jeho produktivite. Aky je to teda jazyk a komu je určený? Aký je jeho príbeh? V čom je Go výnimočný a iný? Prečo sa o ňom hovorí že je to jazyk DevOpsu, cloudu a startupov?
 • 28.4.2022 / 9.55 - 11.25 / online / Zabezpečenie kvality softvérových riešení
  Jana Bajerovská, Matúš Balko / IBM Slovensko
  V prvej časti prednášky priblížime testovanie ako súčasť vývoja softvéru. Povieme si niečo o cieľoch, úrovniach a typoch testovania z pohľadu ISTQB (International Software Testing Qualifications Board). V druhej časti sa budeme venovať dizajnu automatizácie, jej benfitmi a možnosťami záťažového testovania a prispôsobenia softvéru pre zdravotne znevýhodnených.
 • 5.5.2022 / 9.55 - 11.25 / online / Pod kapotou kontajnerov
  Zdenko Vrábeľ / >code.kiwi.com_
  Je kontajner akási virtuálna mašina? Čo sa stane, keď spravím docker run? Na tejto prednáške sa pozrieme pod kapotu kontajnerov a pokúsime si odpovedať na tieto otázky. Povieme si, aké vlastnosti operačného systému sa používajú. Ukážeme si ako by som si taký Docker mohol naprogramovať a povieme si, aké vlastnosti operačného systému sa používajú. Vysvetlíme si ako sa vytvára izolácia kontajnera - ilúzia virtuálnej mašiny.
 • 12.5.2022 / 9.55 - 11.25 / online / Moderné cloudové riešenia a implementácia scrumu v reálnom projekte
  Martin Bolčo / IBM Slovensko
  Cieľom prednášky je poskytnúť študentom pohľad do zákulisia reálneho projektu, kde budú predstavené rôzne aktuálne technológie a procesy, ktoré spolu navzájom kooperujú. Nebude chýbať pohľad do microservice architektúry, Kubernetes klastrov hostovaných v Google Cloude, automatizovaných DevOps procesov a takisto aj pohľad do testovacích strategií. V neposlednom rade bude predstavená fungujúca implementácia Scrumu, ktorá nám pomáha zabezpečit management a životný cyklus celého projektu.