Aktuálne trendy v informatike a kyberbezpečnosti ZS 2021/2022

Semnáre zimného semestra 2021/2022

 • 23.9.2021 / 15.10 - 16.40 / online / Živé IT projekty
  prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
  Organizácia Živých IT projektov.
 • 30.9.2021 / 15.10 - 16.40 / online / SCRUM
  Ing. Ján Majoroš / Siemens
  SCRUM a jeho aplikácia.
 • 7.10.2021 / 15.10 - 16.40 / online / Komplexné biologické problémy a hľadanie ich riešenia využitím techník a nástrojov informatiky
  doc. RNDr. Gabriel Žoldák, PhD., Mgr. Michal Gala / Centrum interdisciplinárnych biovied UPJŠ v Košiciach
  Vývoj nových technológií nám poskytol ohromujúce množstvo experimentálnych informácií o biologických objektoch ako aj o ich vzájomných pôsobeniach. Okrem prirodzenej potreby štandardizácie databázové uchovania takto získaných informácií vznikla taktiež potreba konceptualizácia postupov, analýz a spracovania dát za účelom porozumenia, modelovania a riešenia komplexných biologických problémov. Silnou črtou informatických postupov je prediktívna schopnosť, ktorá umožňuje kritickú validáciu a prehodnotenie zvolených postupov. V tejto prednáške budú uvedené príklady využitia bioinformatiky v praxi ako aj v základnom výskume.
 • 21.10.2021 / 15.10 - 16.40 / online / Intro do BigData a Cassandra NoSQL databázy
  Juraj Kollár / IBM
  Základná definícia pojmov Big Data a NoSQL, stručný pohľad do histórie prečo a ako vznikol. Rozdelenie BigData databáz, CAP theorem, aké sú problémy pri tradičných relačných SQL databázach. Zameranie sa na jednu konkrétnu NoSQL databázu, ktorú používame v IBM na projekte - Cassandra. Základy Cassandry: architektúra, ako to funguje, vlastnosti, ako sa používa, dátové modelovanie, skúsenosti z reálnej prevádzky, porovnanie s SQL, typické scenáre kedy použiť a ked nie.
 • 28.10.2021 / 15.10 - 16.40 / online / Na hrane zajtrajška
  Ing. Ján Perduľák, PhD., RNDr. Peter Spišák, CSc. / B/S/H/ Michalovce
  Informačné technológie a umelá inteligencia nachádzajú široké využitie v každej oblasti ľudského života, v oblasti priemyslu športu aj zábavy. Priemysel využíva rôzne aspekty umelej inteligencie a robotizácie na urýchlenie a skvalitnenie výrobných procesov. Umelá inteligencia má aj spoločenský dopad v našom každodennom živote. Prednáška je zameraná na využitie IT, umelej inteligencie, progresívnych materiálov, technológií a inovatívnych riešení pri vývoji elektronického hardvéru a softvéru pre bielu techniku pre domácnosť v podmienkach vývojového pracoviska B/S/H/ Michalovce. B/S/H/ je výrobca elektrických motorov a elektronických obvodov pre domáce spotrebiče, a je člen skupiny Bosch.
 • 4.11.2021 / 15.10 - 16.40 / online / Integrácia dát
  Pavol Dudrík / GlobalLogic Slovakia
  Dokážeme integrovať "veľké" dáta bez veľkej námahy? Pri hľadaní odpovede na túto otázku sa spoločne zamyslíme aj nad tým, do ktorých činností pri práci s dátami sa oplatí investovať naše najcennejšie zdroje - čas a energiu. Ukážeme si ako nám Cloud a jeho riešenia dokážu zjednodušiť život a odbremeniť nás od rutinných aktivít, ktoré nás o tieto zdroje oberajú.
 • 11.11.2021 / 15.10 - 16.40 / online / Moje zlomyseľné USB
  Ing. Mgr. Ján Svitič / LYNX
  Pozor! Neznáme USB môže ohroziť vaše vybavenie, zdravie aj financie. Čo všetko sa môže skrývať na USB? Aký veľký dopad môže mať útok spustený prostredníctvom USB? Vytvorme spoločne niekoľko takých zlomyseľných USB a odpovede na otázky sa začnú formovať samé.
 • 18.11.2021 / 15.10 - 16.40 / online /
  Architektúra Angular aplikácii s využitím monorepa
  Matúš Fedor / Visma Labs
  Na prednáške sa porozprávame o architektúre angular aplikácií s názornými ukážkami a taktiež ako menšie tímy dokážu vyvíjať a udržiavať viacero projektov pomocou monorepa.
  Testovanie v Cypress
  Tomáš Zajac / Visma Labs
  Keďže testovanie aplikácií je dôležitá súčasť development procesu, pozrieme sa na nový tool pre automatizované testovanie Cypress. Vysvetlíme si čo je Cypress, aké sú jeho hlavné vlastnosti, porovnáme si ho s populárnym testovacím toolom Selenium a ukážeme si ako funguje v praxi na krátkom deme.
 • 25.11.2021 / 15.10 - 16.40 / online / Kontajnerizácia aplikácií a ich nasadenie v cloudovom prostredí
  Peter Belko / IBM
  Cieľom prednášky bude objasniť dôvody a výhody kontajnerizácie aplikácií, použitie kontajnerov v cloudových prostrediach. Prezentované budú niektoré z hlavných cloudových technológií (Docker, Kubernetes a Openshift). Na záver bude prezentované praktické použitie kontajnerov v domácom prostredí: rozšírenie domáceho servera o kontajnerizované aplikácie (Docker), inštalácia 3rd party aplikácie na NAS (Kubernetes).
 • 2.12.2021 / 15.10 - 16.40 / online / Ako sa môžu informatici na TUKE zapojiť do kozmického výskumu
  RNDr. Pavol Bobík, PhD. / ÚEF SAV v Košiciach
  V rámci prednášky budú prezentované hlavné smery/témy kozmického výskumu na ktorých participujú študenti informatiky TUKE. Nimi sú JEM-EUSO experiment a jeho hľadanie najenergetickejších častíc vo vesmíre, sútaž o prvé pozorovanie cunami vlny v airglow žiarení z orbity Zeme a prieskum častíc kozmického žiarenia v heliosfére a magnetosfére Zeme. Spomenieme aj viaceré záhady spojené s výskumom kozmického žiarenia a ako je s nimi spojený výskum na ktorom participujú študenti TUKE.
 • 9.12.2021 / 15.10 - 16.40 / online / Online Presentations - Why so boring?
  Espen Laeng / Visma Labs
  It is a 1.5 hour tips and tricks session for better online presentations. This is a laid back feelgood session that focuses on the steps we can take to deliver better presentations online. Steps we can take before, during and after our presentations. Tips for the content and tips on how to deliver the content. The main goal is to give everyone something they can do directly after the training, to make their own presentations better, especially online.
 • 16.12.2021 / 15.10 - 16.40 / online / Služby a architektúra 5G sietí
  Eugen Mikóczy / IBM
  - Aké sú očakávania a služby poskytované 5G
  - Základné princípy a 5G architektúra
  - 5G rádiová sieť a 5G mobilný core
  - Virtualizácia, Kontajnerizácia a Automatizácia pre 5G siete
  - IBM riešenia pre 5G siete