Aktuálne trendy v informatike a kyberbezpečnosti ZS 2022/2023

Semnáre zimného semestra 2022/2023

 • 29.9.2022 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / Živé IT projekty + SCRUM
  prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
  Ing. Ján Majoroš / Siemens
  - Organizácia Živých IT projektov.
  - SCRUM a jeho aplikácia nielen v Živých IT projektoch.
 • 6.10.2022 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / Ako som sa vyhýbal programovaniu a teraz programujem už tretinu života ... a som spokojný
  Milan Peťko / Fpt Slovakia
  Príbeh z minulosti, ako sa z neprogramátora stal programátor vďaka firme Fpt. Príbeh súčasnosti, aký je vlastne bežný pracovný deň ABAP programátora v Fpt. Príbeh buducnosti, kam sa uberá SAP a ABAP programovanie, aké budú požiadavky na ABAP programátora a aké sú jeho výhliadky do budúcna. Prezentácia vývoja ABAP projektu, ukážka špecifikácie, kódu, samotnej realizácie.
 • 13.10.2022 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / Ako sa môžu informatici na TUKE zapojiť do kozmického výskumu
  RNDr. Pavol Bobík, PhD. / ÚEF SAV v Košiciach
  V rámci prednášky budú prezentované hlavné smery/témy kozmického výskumu na ktorých participujú študenti informatiky TUKE. Nimi sú JEM-EUSO experiment a jeho hľadanie najenergetickejších častíc vo vesmíre, sútaž o prvé pozorovanie cunami vlny v airglow žiarení z orbity Zeme a prieskum častíc kozmického žiarenia v heliosfére a magnetosfére Zeme. Spomenieme aj viaceré záhady spojené s výskumom kozmického žiarenia a ako je s nimi spojený výskum na ktorom participujú študenti TUKE.
 • 20.10.2022 / 15.10 - 16.40 / online / DevOps a jeho evolúcia
  Ľubomír Firment / IBM Slovensko
  Predstavíme si, čo reprezentuje tento moderný "buzzword", čo všetko sa za tým skrýva a tiež ako je zneužívaný. Ďalej si predstavíme moderné trendy a aktuálny vývoj v tejto oblasti, hlavne v oblasti Cloud.
  Seminár prebehne online na linke https://tuke.webex.com/tuke/j.php?MTID=m3c0577fe2912ef46f36f928b6f33e808.
 • 3.11.2022 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / Komplexné biologické problémy a hľadanie ich riešenia využitím techník a nástrojov informatiky
  RNDr. Michal Gala / Centrum interdisciplinárnych biovied UPJŠ v Košiciach
  Vývoj nových technológií nám poskytol ohromujúce množstvo experimentálnych informácií o biologických objektoch ako aj o ich vzájomných pôsobeniach. Okrem prirodzenej potreby štandardizácie databázového uchovania takto získaných informácií vznikla taktiež potreba konceptualizácie postupov, analýz a spracovania dát za účelom porozumenia, modelovania a riešenia komplexných biologických problémov. Silnou črtou informatických postupov je prediktívna schopnosť, ktorá umožňuje kritickú validáciu a prehodnotenie zvolených postupov. V tejto prednáške budú uvedené príklady využitia bioinformatiky v praxi a vedecké výstupy Katedry biofyziky Prírodovedeckej fakulty a Centra interdisciplinárnych bioved UPJŠ v Košiciach.
 • 10.11.2022 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / Integrácia dát
  Pavol Dudrík / GlobalLogic Slovakia
  Dokážeme integrovať "veľké" dáta bez veľkej námahy? Pri hľadaní odpovede na túto otázku sa spoločne zamyslíme aj nad tým, do ktorých činností pri práci s dátami sa oplatí investovať naše najcennejšie zdroje - čas a energiu. Ukážeme si ako nám Cloud a jeho riešenia dokážu zjednodušiť život a odbremeniť nás od rutinných aktivít, ktoré nás o tieto zdroje oberajú.
 • 24.11.2022 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / Návrat do budúcnosti
  Ján Perduľák / B/S/H/ Michalovce
  Využitie informačných technológií a umelej inteligencie v súčasnej dobe nachádza široké využitie v každej oblasti ľudského života a to nie len v oblasti vedy a výskumu ale rovnako tak aj v oblasti priemyslu a dokonca aj športu a zábavy. Priemysel s výhodou využíva rôzne aspekty umelej inteligencie a robotizácie na vylepšenie, urýchlenie a skvalitnenie výrobných procesov. Málo kto z nás si uvedomuje spoločenský dopad využitia IT a umelej inteligencie v našom každodennom živote. Prednáška je zameraná na využitie IT, umelej inteligencie, progresívnych materiálov, technológií, techník a inovatívnych riešení v oblasti priemyslu a vývoja bielej techniky.
 • 1.12.2022 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / Zabezpečenie kvality softvérových riešení
  Jana Bajerovská, Matúš Balko / IBM Slovensko
  V prvej časti prednášky priblížime testovanie ako súčasť vývoja softvéru. Povieme si niečo o cieľoch, úrovniach a typoch testovania z pohľadu ISTQB (International Software Testing Qualifications Board). V druhej časti sa budeme venovať dizajnu automatizácie, jej benefitmi a možnosťami záťažového testovania a prispôsobenia softvéru pre zdravotne znevýhodnených.
 • 8.12.2022 / 15.10 - 16.40 / online / Visual Studio Profilers
  Marcos Hernandez / Visma Labs
  Why should we use profilers? I would explain the performance issues in HRCP, as an example.
  Database performance:
  - How to capture and measure query performance and how to see EF metrics?
  - The database profiler.
  - The .NET Counters: EF Core.
  Memory profiling:
  - Memory usage: what's consuming your memory? How do objects reference to each other at a given moment?
  - .NET Object Allocation Tracking: see how objects are allocated and by who? Analyze GC behaviour.
  CPU Usage:
  - What parts of the code are consuming more CPU time? What methods invoke those critical blocks?
  Runtime Events:
  - Complementary data about what's going on in the .Net runtime while executing your application.
  Seminár prebehne online na linke https://tuke.webex.com/tuke/j.php?MTID=mbb8d316e9050448cd892fb14ca337702.
 • 15.12.2022 / 15.10 - 16.40 / online / Ako neutopiť svoj startup či zabehnutú firmu v cloudových výdavkoch
  Tomáš Hollý / IBM Slovensko
  Najväčšia časť predpokladanej hodnoty verejného cloudu pochádza z podpory inovácií. Vysoká inflácia a rastúce úrokové sadzby však predznamenávajú éru prísnejších finančných podmienok, ktoré ovplyvňujú začínajúce aj už zabehnuté spoločnosti. Keďže cloud je motorom, ktorý poháňa podnikanie rýchlo vpred, ale spôsobuje aj vysokú spotrebu, ako by sme mali jazdiť, aby sme skutočne dosiahli vytúžený cieľ?
  Seminár prebehne online na linke https://tuke.webex.com/tuke/j.php?MTID=ma8c20aa186f99add2c4ab68f18f25af7.
 • 22.12.2022 / 15.10 - 16.40 / online / Ako správne vyvážiť požiadavky - o zvláštnych programoch
  Milan Laslop / resitech s. r. o.
  Máme rýchly algoritmus, ktorý ale nefunguje správne? Čo tak vlastný unikátny bezpečnostný mechanizmus, ktorý je ale taký zložitý, až robí aplikáciu menej použiteľnou (a vlastne aj menej bezpečnou)? A čo super konfigurovateľný program, ktorý ale nikto nevie nakonfigurovať a spustiť? Ukážeme si príklady, kde sa prikladal dôraz požiadavkám na úkor iných. A skúsime aj načrtnúť, ako by sa nabudúce k problému dalo pristúpiť lepšie.
  Videonahrávku seminára nájdete na linke https://tuke.webex.com/tuke/ldr.php?RCID=cc68347eda8d5da12e8b18116f7cdf56 (heslo: gJv4eHF7).