Alderaan

Miestnosť: 
A537
Staré označenie: 
A508
Budúca operačná miestnosť pre OpenLab.