Live programming seminár Senacor

Pozývame vás na Live programming seminár organizovaný spoločnosťou Senacor, ktorý sa bude konať:

16.03.2016 v čase od 15:00 do 20:00 v miestnosti B512.

Ide o Hackathon na tému Building Microservices using Docker, ktorý bude viesť architekt spoločnosti Senacor David Schmitz. Tento Hackathon nadväzuje na poslednú Davidovu decembrovú prednášku v rámci predmetu KPI Aktuálne trendy v informatike.

Obsahom tohto formátu je na úvod vysvetliť teoretický základ a tieto poznatky aplikovať na praktické programátorské úlohy.


Obrázky: