Exkurzia v 3D virtuálnej jaskyni

Dňa 5.5.2016 organizujeme exkurziu do 3D virtuálnej jaskyne na TU Zvolen, na ktorej vývoji sa spolupodieľali aj pracovníci a doktorandi našej katedry.

Virtuálna jaskyňa predstavuje špeciálne zariadenie na vizualizáciu prírodných a technických objektov vo forme imerzívnej a interaktívnej virtuálnej reality. Zariadenie slúži na účely výskumu, vzdelávania a práce s verejnosťou. Základným cieľom je rozšírenie možnosti skúmania objektov v prostredí virtuálnej reality. Je možné skúmať prírodné objekty, napríklad les a krajinu alebo technické objekty, napríklad drevárske, strojárske a stavebné produkty, či celé výrobné technológie a haly. Dopomôže to k zdokonaleniu a zefektívneniu vývoja a dizajnu ako aj k formovaniu nových metód a technológií pre zber a spracovanie údajov, či k optimalizácii manažmentu objektov.

Registrácia:

Doprava:

  • 5.5.2016 vo štvrtok o 9:23 vlakom
  • Odchod zo Zvolena o 15:13 vlakom

Kde:

  • Technická univerzita v Zvolene

Prihláste sa na udalosť na Facebooku!

facebook event icon

Obrázky: