Aréna pre výučbu programovania prostredníctvom súťaže

Úvodne spoločné stretnutie k téme bakalárskej práce Aréna pre výučbu programovania prostredníctvom súťaže sa uskutoční v utorok 20.9.2016 o 12:30-13:15 v miestnosti A529, Letná 9. Toto stretnutie má za cieľ oboznámiť vás s obsahom témy a postupom práce počas semestra. Účasť na stretnutí neznamená, že si tému práce musíte zvoliť.

V rámci riešenia bakalárskej práce by ste mali je navrhnúť, implementovať a vo výučbe overiť vizuálnu arénu pre výučbu programovania. Aréna má pútavo vizualizovať problém riešený študentom a umožniť súťažiť študentom v hľadaní čo najlepšieho a najkreatívnejšieho riešenia problému. Táto téma vyžaduje kreativitu, chuť myslieť a programovať ale aj zabaviť sa.

Inšpirácie: https://www.codingame.com http://robocode.sourceforge.net