Piataci navštívili potenciálneho zamestnávateľa v Krakowe

Cisco Technical Assistance Center v Krakowe je jedno z najväčších Cisco podporných centier v Európe s cieľom podpory zákazníkov v rôznych vysoko odborných sieťových oblastiach. V náväznosti na aktivitu Cisco University Roadshow, ktorá bola zabezpečovaná prostredníctvom KPI, FEI bola študentom poskytnutá možnosť zapojenia sa do projektu inkubátor s cieľom prípravy študentov pre prijímací pohovor do Krakowskeho centra.

Dňa 28.10.2013 sa skupina 36 študentov (Košice+Žilina) zúčastnila testovania ich vedomostí s cieľom užšieho výberu do projektu Inkubátor. Študenti museli demonštrovať svoje technické ako aj pedagogické zručnosti a dozvedeli sa o motiváciách pre prácu v Krakowskom centre.

Študenti hodnotili túto aktivitu ako vysoko prínosnú, úzko prepojenú s praxou a samozrejme ako začiatok ich prefesionálnej kariéry.

V prílohe tohoto príspevku nájdete fotodokumentáciu z uvedenej akcie.

Obrázky: