Cisco University Roadshow

Všetkých záujemcov o lukratívne zamestnanie v spoločnosti Cisco Systems (technické podporné centrum TAC) ako aj nadšencov moderných sieťových technológií srdečne pozývame na Cisco University Roadshow, ktorý sa bude konať v Košiciach a Žiline v dňoch 2-3.10.2013. 

Stretnutie je zamerané jednak na prezentáciu najnovších sieťových technológií od spoločnosti Cisco Systems, ako aj vyzdieľanie skúseností s prácou v Technickom podpornom centre (TAC). Súčasťou Cisco University Roadshow dňa bude poskytnutie základných informácií o možnosti získania práce v technickom podpornom centre (TAC) spoločnosti Cisco Systems v Krakowe. 

Pre koho je roadshow deň zaujímavý?

  • Pre študentov, ktorí sú končiaci v tomto ročníku a dosahujú úroveň priemyselnej certifikačnej skúšky CCNP - potenciál pre ponuku práce v podpornom centre
  • Pre študentov 4. ročníka, ktorí majú v pláne zamestnať sa v oblasti sieťových technológií a služieb. Postačuje dosiahnutá úroveň priemyselnej skúšky CCNA s cieľom postupnej prípravy na prácu v TAC centre (účasníci získajú informácie o projekte Cisco inkubátor)
  • Pre všetkých fanúšikov moderných sieťových technológií, ktoré budú prezentované renomovanými certifikovanými expertmi spoločnosti Cisco Systems

Tak neváhaj a registruj sa čím skôr. Vstup je zdarma, požaduje sa však registrácia. Pre registrovaných účastníkov bude zabezpečené občerstvenie.