Štúdium v zahraničí

Aby to nebolo iba o výhodách, pozrime sa najprv na 10 vecí, ktoré Vám štúdium v zahraničí (v tomto prípade Erasmus+) môže vziať!

Navigácia v chaose rozhodovania (stačí zodpovedať otázky a sledovať líniu na obrázku)

Ako sa rozhodnúť pri zahraničnom pobyte?

Kontakty a odkazy:

  1. SAIA, n. o., regionálne pracovisko Košice, Boženy Němcovej 32, 040 01 Košice, tel.: 055/6325 418, e-mail: saia.kosice@saia.sk
  2. Ako na ERASMUS+?
  3. Ako na CEEPUS?

Viac informácií o mobilitách poskytne doc. Ing. Csaba Szabó, PhD.

Undefined
Obrázky: