Aktuálne trendy v informatike a kyberbezpečnosti LS 2022/2023

Semináre letného semestra 2022/2023

 • 16.2.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) / DP + GitLab + LaTeX + plán
  Ing. Sergej Chodarev, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
  Použitie GitLab-u a LaTeX-u pre písanie diplomovej práce + míľniky diplomovej práce. Prezentáciu a záznam zo seminára nájdete v systéme Moodle v kurze ATIK2.
 • 23.2.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) / Príklady z praxe: Ako sa poučiť z vlastných chýb
  Marek Barta / bart.sk
  V rámci našej interaktívnej prednášky vám priblížime, na čo by ste si mali dať pozor, ak sa chcete v budúcnosti vyvarovať nežiadúcim prešľapom. Na príkladoch z praxe budeme demonštrovať aj to, že chyby nemusia nevyhnutne znamenať koniec kariéry. Naopak, ak sa z nich poučíte, posunie vás to o krok vpred.
 • 2.3.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) / Príklady z praxe: Ako sa poučiť z vlastných chýb 2
  Marek Barta / bart.sk
  Jan Klat / Dr.Max
  Pokračovanie seminára z predošlého týždňa s ďalšími príkladmi jedného z našich zákazníkov.
 • 9.3.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) / DCPA (Debt Collection Predictive Analysis)
  Michal Puheim / Visma Labs
  Pre zákazníka sme implementovali systém klasifikácie a predikcie pravdepodobnosti splácania dlhov, ktoré sú vo vymáhaní. Použité technológie a metodiky: Python, XGboost classifier, Pandas, CRoss Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM).
 • 16.3.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) / Automatizovaná infraštruktúra, deploymenty a konfigurácia aplikácii v Cloude
  Ľuboš Olejár / Visma Labs
  Porozprávame sa o tom ako automatizovať vytvorenie infraštruktúry. Kedy aký nástroj použiť a aký je rozdiel medzi ARM Šablónami, CloudFormation, Terraformom, Ansiblom, Bicepsom, Chefom, Puppetom a inými.
 • 23.3.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) / Bezpečnosť webových prezentácií podľa OWASP
  Arpád Reštei / Visma Labs
  - Kategórie bezpečnostných zraniteľností webových aplikácií s vysvetlením a praktickými ukážkami.
  - Ako zabezpečiť webové aplikácie (dizajn, vývoj, konfigurácia, prevádzka).
 • 30.3.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) / JSON Web Token (JWT)
  Peter Krokavec / IBM Slovensko
  - What is JWT
  - JWT vs. Session
  - When to use it
  - JWT structure
  - Advantages and disadvantages
  - Simple step-by-step NodeJS demo app
 • 13.4.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) / Využitie GPT modelov v enterprise prostredí
  Michal Kováčik, Cyril Sadovský / Deutsche Telekom IT Solutions
  - Úvod do GPT modelov. Malá ukážka na najdostupnejšom riešení od Open AI – ChatGPT
  - Ukážka použitia v praxi (ChatGPT, Copilot)
  - Návrh a ukážka riešení v enterprise riešeniach
 • 20.4.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) / Vysoko škálovateľné spracovanie dát
  Pavol Dudrík / GlobalLogic
  V úvode preskúmame ako sa spoločnostiam za posledné roky zjednodušil život pri spracovaní dát. Následne si ukážeme prácu s aktuálne najpopulárnejšími nástrojmi na transformáciu dát ako Apache Spark alebo jeho "vylepšený príbuzný" Databricks. Po skončení nášho stretnutia budete vybavení informáciami na začatie svojej cesty v oblasti spracovania dát pomocou Apache Spark/Databricks vrátane vývojového prostredia dostupného online a zadarmo.
 • 27.4.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) / Testovanie kompatibility systémov pomocou zmluvného testovania
  Kamil Lihan / IBM Slovensko
  Zmluvné testovanie je metodika na zabezpečenie toho, aby dva samostatné systémy (napríklad dve mikroslužby) boli kompatibilné a mohli spolu komunikovať. Zachytáva interakcie, ktoré sa vymieňajú medzi jednotlivými službami, ukladá ich do kontraktu, ktorý potom možno použiť na overenie, či ho obe strany dodržiavajú. Umožňuje nahradiť zložité E2E testovacie scenáre. PACT Framework poskytuje záruku, že systémy sú kompatibilné, takže svoje mikroslužby a webové aplikácie môžete nasadzovať nezávisle a bezpečne. Zistite, ako môžete PACT používať vo svojich aplikáciách.
 • 4.5.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) / Moderný “monitoring” – Telemetria v praxi
  Daniel Slanina, Michal Kováčik / Deutsche Telekom IT Solutions
  Sledovanie správania systému je jednou zo základných charakteristík spoľahlivého systému. Moderný monitoring však neslúži len operátorom, ale aj samotným vývojárom. Pre efektívne sledovanie správania je nutné na to systém aj náležite pripraviť. Prejdeme si základné pojmy a praktiky moderného monitoringu spoločne s možnosťami implementácie. Priblížime si aktuálny trend v tejto oblasti – OpenTelemetry – z pohľadu vývojára aplikácií a taktiež DevOps inžiniera, spoločne s ukážkou z praxe - použitím tejto štandardizácie vo svete Deutsche Telekom-u. Na záver si v rámci živej ukážky ukážeme ako "moderný monitoring" dokáže priamo pomôcť aj samotným vývojárom upozorniť na bug a lokalizovať ho v rozsiahlom distribuovanom systéme. V ukážke bude bug obsiahnutý vo forme skrytého memory leak-u v jednej z mikroslužieb.
 • 11.5.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) / Fintech and AML/KYC
  John Leahy / Deep Pool
  The Future of Financial Crime Prevention - Background and definition of AML/KYC, Different stages of money laundering, Costs and high-profile fines related to AML Failings, The role of software in preventing money laundering, The future of AML/KYC software solutions.