Aplikácia pre pacientov s diagnózou skleróza multiplex od našej študentky

Naša študentka Alžbeta Bučková vytvorila v rámci svojej bakalárskej práce mobilnú aplikáciu pre pacientov s diagnózou skleróza multiplex. Aplikácia pomáha plánovať užívanie liekov, pričom pozná pravidla užívania liekov dostupných na Slovensku. Okrem toho umožňuje sledovať zdravotný stav a spravovať lekárske kontroly. Ešte počas prípravy bakalárskej práce bola aplikácia zverejnená na Google Play a získala prvých niekoľko desiatok používateľov a pozitívne ohlasy od nich.

Aplikácia v Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.tuke.bp.smapp

Obrázky: 
Propagačný plagát aplikácie SM denník