Bodovali sme na V4 Hackathone

V spolupráci so spoločnosťou AT&T a ďalšími partnermi sme organizovali po prvýkrát v SR v dňoch 26. a 27.10.2018 v priestoroch Univerzitnej knižnice programátorsky maratón, inovatívnu súťaž - tzv. „V4 Hackathon“, nielen pre študentov. Najviac bodovali naši študenti s inteligentnou fľašou :)

V priebehu 24 hodín, 21 registrovaných tímov, viac ako 140 zanietených účastníkov – nielen „kóderov“ zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska riešilo zaujímavé projekty, tematicky zamerané na problematiku internetu vecí, zdravotníctvo a kvalitu života.

Bola to vyčerpávajúca, ale bohatá a plodná 24-hodinová nádielka programovania a riešenia reálnych problémov, hľadania odpovedí na výzvy moderného života. Tímy hľadali riešenia na báze využitia konceptov internetu vecí, riešili reálne problémy v oblasti zdravotníctva, bývania, trvalej udržateľnosti ale aj inteligentných miest. Pri tom im pomáhala skupina skúsených mentorov – IT expertov, lekárov a manažérov.

Víťazov vyhlásila porota zložená z odborníkov z akademickej a priemyselnej sféry. Víťazom po 24 hodinovom maratóne sa stal tím „SpaceCode“, na druhom mieste sa umiestnil tím „Ostrov“ a na treťom mieste tím „CheckUp“. Pre víťazov boli pripravené hodnotné ceny. Prvé tri víťazné tímy boli navyše zaradené do 6-mesačného akceleračného programu Startup centra v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM, vďaka čomu budú môcť svoje projektové riešenia pretvoriť do podoby komerčných produktov. Viac informácií o V4 Hackathone je možné nájsť na http://hackyourfuture.eu.

  • Prvé miesto a 6000$ získalo riešenie inteligentnej fľaše, ktorá dokáže sledovať pitný režim človeka. Tímu SpaceCode sa podarilo zostrojiť funkčný prototyp fľaše na vodu s prietokovým ventilom a senzorom merania objemu vypitej tekutiny. Svetelný pás červenej alebo zelenej farby upozorní, či je náš denný príjem vody v norme. „Prepojením na mobil alebo iný komunikačný modul môžeme vďaka ďalším senzorom cez aplikáciu sledovať nielen objem ale v budúcnosti aj kvalitu vody”, hovorí zástupca tímu Dávid Jozef Hreško. Títo siedmi sympatickí vysokoškoláci sa spoznali v internátnom rádiu a po troch účastiach na podobných kódovacích súťažiach sa prvýkrát tešili z výhry.
  • Druhé miesto a finančnú výhru 3000$ si rozdelí päť členov tímu s názvom Ostrov. Predstavili aplikáciu, ktorá dokáže zarezervovať voľné miesto na parkoviskách pred nemocnicami alebo zdravotníckymi zariadeniami v meste, vďaka čomu vie používateľ efektívne stihnúť vyšetrenie u lekára v plánovanom čase.
  • Tretie miesto s výhrou 1500$ obsadil tím Checkup s aplikáciou na monitorovanie vitálnych funkcií pacienta a meranie kvality prostredia v ktorom sa nachádza. Toto riešenie vie pomôcť nielen ošetrovateľom a pacientom, ale aj ľuďom, ktorí sa o svojich rodinných príslušníkov starajú v domácom prostredí. Aplikácia vie dokonca aj definovať úkony, ktoré musí zdravotník alebo ošetrovateľ plniť.

Členovia troch víťazných tímov okrem finančnej výhry získavajú aj 6-mesačný mentoringový program v univerzitnom startup centre, ktorý im pomôže pretaviť ich aplikácie do podoby komerčného produktu.

Porota ocenila aj 5 najinšpiratívnejších účastníkov, ktorí si odnášajú kupóny na onlinové školenia Nanodegree, vďaka ktorým získajú prehľad o najmodernejších technológiách a prístupoch. Absolvovanie takého programu im pomôže v ich ďalšej profesionálnej kariére. Porotcovia spolu s mentormi ocenili predovšetkým schopnosť vymyslieť funkčnú aplikáciu alebo prototyp riešenia, ktoré okrem technickej a technologickej časti dokázalo zaujať aj predstavou o využití v bežnom každodennom živote.

Medializácia

Obrázky: