Cena rektora za publikačnú činnosť v roku 2023

Počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023, komisia zložená z externých členov a členov z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) udelila Cenu rektora za publikačnú činnosť v kategórii „vedecký článok“ publikovaný v roku 2023 Eugenovi Šlapakovi a Marcelovi Vološinovi. Ocenenie získal článok s názvom: Blockchain­‑Based Route Selection With Allocation of Radio and Computing Resources for Connected Autonomous Vehicles