Cisco Outstanding Thesis Award 2016

Tretí ročník súťaže Cisco Outstanding Thesis Award o najlepšiu bakalársku, diplomovú či dizertačnú prácu pre všetky vysoké školy v SR aj ČR. Vyhrať sa dá až takmer 1300 eur! Súťaž sponzoruje ČVUT v rámci podpory vzdelanosti v odboroch významných pre technologický pokrok, najmä v oblasti najpokročilejších počítačových technológií a zvášť technológií kľúčových pre súčasný a budúci internet.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť vyplnením prihlášky v papierovej forme, ktorú si môžu osobne vytlačiť alebo vyzdvihúť na sekretariáte KPI. Následne vyplnenú prihlášku aj so všetkými požadovanými materiálmi zašlú na kontaktnú adresu súťaže alebo doručia na sekretariát KPI.

Termín prihlásenia: 23.9.2016

Vybrané bakalárske, diplomové a dizertačné práce budú prihlásené do súťaže katedrou.

Ďalšie informácie nájdete na oficiálnej stránke súťaže Elektrotechnickej fakulty Českého Vysokého Učení Technického v Prahe a tiež v priložených materiáloch.

Obrázky: