Časopis Haló TU

Časopis Haló TU je štvrťročník vydávaný Technickou univerzitou v Košiciach. Informuje študentov, ale aj širokú verejnosť o dianí na univerzite, novinkách, zaujímavostiach zo sveta techniky a výskumu. Približuje život na katedrách, informuje o úspechoch fakúlt či katedier, príležitostiach na zamestnanie v praxi, ale aj o sociálnych udalostiach.

Aktuálne číslo časopisu je možné nájsť v papierovej forme na prízemí v hlavnej budove univerzity. Staršie čísla je možné nájsť v elektronickej forme na stránkach TUKE alebo DOD.