Hyperion - Laboratórna miestnosť IoT2

Miestnosť: 
A512
Kapacita: 
15
Sponzori: 
Európsky sociálny fond
Vedúci: 
doc. Ing. Miroslav Michalko PhD.
Vybudované vďaka spolufinancovaniu Európskym sociálnym fondom, projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ITMS 312011F057.
Fotografie: