Meridian - Laboratórna miestnosť

Miestnosť: 
B519
Sponzori: 
CISCO
Vedúci: 
Ing. Ondrej Kainz PhD.
Laboratórium plní pedagogické a výskumné úlohy v oblasti návrhu, implementácie, prevádzky a riadenia počítačových sietí. Je centrálnym laboratóriom Sieťového akademického programu Cisco v SR. Je vybavené najmodernejšími komunikačnými technológiami a pripravuje odborníkov na úrovni medzinárodnej certifikácie CCNP.
Fotografie: