Nyx

Miestnosť: 
B501
Kapacita: 
15
Vedúci: 
doc. Ing. Emília Pietriková PhD.
Laboratórium je prednostne používané na výučbu zahraničných študentov.

Laboratórium je prednostne používané na výučbu zahraničných študentov.

Fotografie: 
Správcovia: 
Správca: 
Pietriková Emília