Oblasti výskumu

Architektonické riešenia paralelných a distribuovaných počítačových systémov, ktoré z hľadiska vonkajšej konfigurácie využívajú koncepciu moderných sieťových prostredí a z hľadiska ich vnútornej implementácie, rôzne modifikácie superskalárnych a multizreťazených prístupov.

 • Paralelné a distribuované architektúry špecializovaných vysokovýkonných počítačových systémov.
 • Navrhovanie, simulácia a hodnotenie výkonnosti paralelných počítačových architektúr.
 • Metódy a prostriedky tvorby bezpečnosti a správy sieťových počítačových systémov.
 • Systémy detekcie prienikov.
 • Paralelné počítače riadené tokom údajov (Data Flow).
 • Špecializované paralelné architektúry.
 • Špecializované architektúry odolné voči poruchám.
 • Návrh a konštrukcia prvkov počítačových systémov a počítačových sietí.
 • Projektovanie počítačových systémov s aspektom kvality.
 • Bezpečnosť distribuovaných počítačových a informačných systémov.
 • Elektronické vzdelávanie v laboratórnej výuke.