OpenLab

Miestnosť: 
B_A507
Kapacita: 
100
Sponzori: 
Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, KEGA
Vedúci: 
prof. Ing. Jaroslav Porubän PhD.
OpenLab je architektonicky moderný priestor vybavený špičkovými technológiami určený pre všetkých študentov. Jeho jedinečné umiestnenie priamo v otvorenom vestibule katedry umožňuje každému záujemcovi vyskúšať si vytvorené riešenia a zároveň získavať spätnú väzbu na vlastné riešenia. OpenLab je príkladom laboratória, ktoré bolo vybudované okolo zákazníkov — v našom prípade sú to študenti, pracovníci a návštevníci. V tomto priestore tiež testujeme a rozvíjame našu virtuálnu asistentku Olu.

OpenLab je architektonicky moderný priestor vybavený špičkovými technológiami určený pre všetkých študentov. Jeho jedinečné umiestnenie priamo v otvorenom vestibule katedry umožňuje každému záujemcovi vyskúšať si vytvorené riešenia a zároveň získavať spätnú väzbu na vlastné riešenia. OpenLab je príkladom laboratória, ktoré bolo vybudované okolo zákazníkov — v našom prípade sú to študenti, pracovníci a návštevníci. V tomto priestore tiež testujeme a rozvíjame našu virtuálnu asistentku Olu.

Fotografie: 
Správcovia: 
Správca: 
Lakatoš Dominik