Orion

Miestnosť: 
B518
Kapacita: 
16
Vedúci: 
doc. Ing. Emília Pietriková PhD.
Laboratórium je prednostne používané na výučbu zahraničných študentov.
Fotografie: