Projekty

Grantové projekty VEGA:

  • No: 1/4071/07 „Bezpečnostné architektúry heterogénnych distribuovaných a paralelných výpočtových systémov a dynamických počítačových sietí odolné proti prieniku“
  • No: 1/0026/10 „Modelovanie a simulácia bezpečnostných útokov v distribuovaných výpočtových prostrediach a sieťach“

 

APVV projekty:

  • No: APVV-0073-07 „Metódy identifikácie a analýzy bezpečnostných ohrození v architektúrach distribuovaných počítačových systémov a dynamických sietí“