Romulus - Laboratórium CNL

Miestnosť: 
A534
Kapacita: 
18
Sponzori: 
Cisco, Slovenská sporiteľňa, Hewlett Packard, Elfa
Vedúci: 
Ing. Ondrej Kainz PhD.
Laboratórium plní pedagogické a výskumné úlohy v oblasti návrhu, implementácie, prevádzky a riadenia počítačových sietí. Je centrálnym laboratóriom Sieťového akademického programu Cisco v SR. Je vybavené najmodernejšími komunikačnými technológiami a pripravuje odborníkov na úrovni medzinárodnej certifikácie CCNP.
Fotografie: 
Web odkaz: 
http://www.cnl.sk