Solaris - Laboratórna miestnosť

Miestnosť: 
A532
Kapacita: 
18
Sponzori: 
T-Systems a Sun Microsystems
Vedúci: 
doc. Ing. Norbert Ádám PhD.
Laboratórium zabezpečuje výučbu v oblasti návrhu, správy a riešenia problémov operačných systémov. Oblasť výskumu je zameraná na metodológiu návrhu operačných systémov, implementáciu programovacích jazykov a multiagentových aplikácií s hierarchickou štruktúrou mobilných a statických agentov.
Fotografie: 
Správcovia: 
Správca: 
Baláž Anton