Dopoludnie s RedHat-om

V rámci prednášky z predmetu Aktuálne trendy v IT sa vo štvrtok 3. 3. 2016 o 09:10 v prednáškovej miestnosti PK7_L4 (Park komenského 7) uskutoční sada prednášok od spoločnosti RedHat.
Vstup je voľný aj pre študentov, ktorí tento predmet nemajú zapísaní. Všetci ste teda srdečne pozvaní.

Zoznam a obsah prednášok je nasledovný:

1. Docker 101 - Úvod do technologie Docker.
K čemu tento nástroj slouží a jak jej lze využít při vývoji aplikací. Demo bude obsahovat super rychlé nahození webových stránek a Wordpress  + databáze pomocí dvou příkazů.
2. Systemd.
Systemd je init systém a manažér systémových služieb pre operačný systém (OS) Linux. Dnes je bežne dostupný vo všetkých rozšírených distribúciách Linuxu. V tejto prednáške podám veľmi stručný prehľad histórie init systémov pre OS Linux. Ďalej predstavím základné koncepty a použitie systemd. Zameriam na sa problémy, ktoré môžu stretnúť bežného užívateľa pri migrácii na systemd. Hlavná časť prednášky bude venovaná prezentácii základnej správy služieb na OS Linux pomocou systemd. V závere spomeniem ďalšie zaujímavé služby a nástroje vyvinuté vrámci projektu systemd.
3. Univerzitný program RH.
Prednáška pozostáva z informácii o tom, čomu sa Red Hat v akademickej sfére v súčasnosti venuje a ako sa žiaci môžu zapojiť, či už je to písaním bakalárskej alebo diplomovej práce, alebo zapojením sa do R&D projektov a tak podobne.
4. Ako Red Hat vytvara svoje docker image-e
Na tejto prezentácii sa dozviete celý životný cyklus vytvárania docker image-ov, od písania Dockerfile-u až po dodanie výsledného image-u zákazníkom. Podrobne si popíšeme celý build process a nakoniec sa pokúsime aj nejaký ten image vytvoriť.