Exkurzia do Bratislavy

Dňa 20.3.2019 sa uskutoční exkurzia, ktorej predmetom je Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku (http://www.vystava.sav.sk/) a superpočítač Aurel na SAV v Bratislave (http://www.sivvp.sk/), Dúbravská cesta 9. Na výstave sú prezentované aj niektoré výsledky v danej oblasti z TUKE.

Predbežný záujem študentov a zamestnancov nahláste emailom alebo osobne u Ing. William Steingartner, PhD.

Stretnutie záujemcov z radov zamestnancov a študentov TUKE je potom v Bratislave o 13:00 hod. 20. 03. 2019 pred hlavnou vrátnicou SAV (pozri na mape). Doba trvania exkurzie asi do 3 hod. Cestovné náklady zamestnancom a členom SSAKI hradí vysielajúca organizácia, Pobočka SSAKI pri KPI.

Cesta do Bratislavy železnicou 20.3.2019 – posledný možný spoj:

  • Cesta tam:
    • Košice odch. 7:11 hod., Bratislava hl.st. prích. 12:08 hod. (IC vlak),
  • Cesta naspäť
    • Bratislava hl.st. odch. 18:01 hod., Košice prích. 22:48 hod. (IC vlak).

Mapa

Výstup na zastávke MHD: Patrónka alebo Mokrohájska.

Bližšie informácie:

Exkurziu organizuje KPI a pobočka SSAKI pri KPI.