Extrapolácie 2017

Banner Extrapolácie 2017

Tak ako po minulé roky sa KPI aj tento rok podieľa na organizácii podujatia Extrapolácie 2017. Extrapolácie, ktoré sa konajú v dňoch 25.9.-31.10.2017, sú zamerané na propagáciu IT a prezentáciu histórie slovenskej výpočtovej techniky. Cieľom je predstaviť súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a IT a hovoriť o víziách v blízkej budúcnosti, motivovať mladých ľudí k štúdiu a práci v oblasti IT a pokračovať vo vytvorenej tradícii odborných a vedecko-popularizačných podujatí na tému „Informatika – naša minulosť aj budúcnosť“ (Košice 2015, Bratislava 2016).

Sprievodné podujatie - budúcnosť štúdia Informatiky

V rámci tejto akcie pripravujeme podujatie pre verejnosť s cieľom podania informácií o budúcnosti štúdia informatiky na našej univerzite, na ktorú vás srdečne pozývame. Podujatie je verejné a bezplatné, no z organizačných dôvodov prosíme o registáciu.

  • Kedy: z technických príčin sa termín presúva na 26.10.2017 o 15.10 hod.
  • Kde: Poslucháreň P25, Letná 9
  • Téma: Vzdelávanie v oblasti IT – súčasnosť a budúcnosť
  • Registrácia: https://goo.gl/forms/f8jhSAmLBc3uYKBY2
  • Program: Prednáška, diskusia a prezentácia niektorých významných študentských prác. Záverom akcie bude prehliadka niektorých informatických laboratórií Katedry počítačov a informatiky a výstavka počítačov v Ústave výpočtovej techniky TU v Košiciach.
  • Kto: Hlavným prezentujúcim bude doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD, vedúci Katedry počítačov a informatiky.
  • Organizátori: Katedra počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach a Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky.

Viac o Extrapoláciách

Impulz na vznik podujatia EXTRAPOLÁCIE 2015 vznikol v Slovenskej akadémii vied v Bratislave, kde je inštalovaná Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku. V rámci podujatia EXTRAPOLÁCIE 2015 sa prvý krát realizovala na pôde Slovenského technického múzea v Košiciach dočasná výstava informačných a komunikačných technológií so sprievodnými akciami.

Úspech uvedenej akcie dal podnet na vytvorenie každoročnej tradície s tým, že ťažisko akcií v 2016 roku bolo v Bratislave a v roku 2017 je B. Bystrica. Na webovej stránke Extrapolácií nájdete podrobnosti a program jednotlivých podujatí.