IT Spy: Cena verejnosti

Banner IT Spy 2017 - Cena verejnosti

Náš študent Ondrej Matija pod vedením doc. Genčiho získal v súťaži IT SPY 2017 cenu verejnosti, ktorá je udeľovaná prostredníctvom verejného hlasovania. Výhercovi gratulujeme a všetkým hlasujúcim ďakujeme.

Diplomovú prácu s názvom Automatizácia a vývoj metód pre rozpoznávanie cunami vĺn v pozorovaniach MINI-EUSO experimentu a leták k nej, rovnako ako aj ostatné práce, je možné vidieť na stránkach súťaže.