Konferencia Informatics’2019

informatics’2019

Tím pod vedením Valerie Novitzkej, Milana Šujanského a Williama Steingartnera tento rok zorganizoval ďalší ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Informatics. Konferencia sa uskutočňuje každý druhý rok a je organizovaná v spolupráci s IEEE. Tento rok sa miestom konania znovu stal Poprad.

Konferencie sa zúčastnili hostia z mnohých krajín od Nemecka až po Japonsko a prezentovali príspevky z oblastí teoretickej a aplikovanej informaitky, umelej inteligencie, softvérového inžinierstva, databáz a počítačových sieti. Fotografie z konferencie sú zverejnené na jej stránke a zborník článkov bude neskôr publikovaný v elektronickej databáze IEEE Explore.