KPI za Ulysseus na Univerzite v Da Nangu

Michaela Bačíková a Ján Perháč na Univerzite v Da Nangu

24-25 októbra sa viac ako 80 delegátov Európskej univerzity Ulysseus zo Španielska, Talianska, Slovenska, Francúzska, Rakúska, Fínska, a Čiernej Hory stretlo na Univerzite v Da Nangu na stretnutí Ulysseus-Da Nang Education Research Innovation forum for Smart Cities (UDERIF).

Z našej katedry sa tohto stretnutia zúčastnili Ing. Michaela Bačíková, PhD. a Ing. Ján Perháč, PhD.

Tento medzinárodný projekt sa uskutočnil po podpísaní spolupráce medzi univerzitami v júni.

Európska univerzita Ulysseus

Ulysseus je jedna z 50 európskych univerzít vybraná Európskou komisiou, aby sa stala univerzitou budúcnosti. Vedená je Univerzitou v Seville spolu s piatimi ďalšími unverzitami v Európe (Genoa, Taliansko; Côte d’Azur, Francúzsko; TUKE, Slovensko; MCI, Rakúsko; Haaga-Helia, Fínsko). Projekt umožní študentom a výskumníkom voľne sa pohybovať medzi zapojenými univerzitami, zapájať sa do stáží vo firmách a spúšťať výskumné projekty s vysokým dopadom.

Záver

Stretnutie bolo úspešné, získali sme zaujímavé kontakty na vedeckú aj technologickú spoluprácu.

Zdroje:

Obrázky: