Lab IT Creativity 2 - Posúvame hranice IT vzdelávania

Lab IT Kreativity 2023

Druhý ročník programu Lab IT Creativity, spolupráca medzi gymnáziami v Košickom kraji, Fakultou elektrotechniky a informatiky TUKE a poprednými IT firmami pod záštitou Košice IT Valley a KSK, je za nami. Lab IT umožňuje stredoškolákom pracovať na vlastných IT projektoch pod vedením študentov KPI FEI TUKE a skúsených odborníkov z IT spoločností v Košickom kraji. Stredoškoláci majú jedinečnú príležitosť získať skúsenosti mimo bežných učebných osnov, a naši študenti (prváci na inžinierskom stupni) takto získavajú skúsenosti s mentoringom a súčasnými trendami v informatike a kyberbezpečnosti.

Tento rok sa programu zúčastnilo 7 gymnázií s 11 IT projektmi, a ďalšími 2 projektmi zameranými na podporu učiteľov stredných škôl a tvorbu učebných materiálov. Porotu prekvapila najmä finálna kvalita projektov. Víťazmi sa napokon stali projekty a gymnáziá:

  1. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave: Projekt Zdravé prostredie na našej škole (spolupráca s GlobalLogic Slovakia)
  2. Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach: Projekt Codename Yellow (spolupráca s FPT Slovakia)
  3. Gymnázium Alejová v Košiciach: Projekt Energia je budúcnosť sveta (spolupráca s Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia)

Špeciálnu cenu za mimoriadne prezentačné zručnosti získalo Gymnázium Ľudovíta Štúra v Michalovciach s projektmi Byť zelený je top a Meteo Lab (spolupráca s bart.sk).

Víťazov vybrala porota v zložení Andrea Gajdošová (KSK), Pavol Mirossay (Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia) a Emília Pietriková (FEI TUKE).

Finále sa uskutočnilo na pôde Technickej univerzity 15. júna 2023. Program zaujal nielen zapojených študentov, ale aj ďalšie gymnáziá z Košického samosprávneho kraja, ktoré sa ešte do programu nezapojili a očakávame ich účasť v ďalšom ročníku. Teší nás rastúci záujem o tento projekt.

Posúvajme hranice vzdelávania spoločne.

Obrázky: 
Lab IT Kreativity 2023
Lab IT Kreativity 2023
Lab IT Kreativity 2023
Lab IT Kreativity 2023
Lab IT Kreativity 2023
Lab IT Kreativity 2023
Lab IT Kreativity 2023
Lab IT Kreativity 2023
Lab IT Kreativity 2023