Laboratórium informačných systémov

 • Metódy, nástroje a metodológie analýzy a návrhu programových systémov
 • Modelovanie a prototypovanie programových systémov
 • Systémy CASE a Meta-CASE
 • Návrh formálnych textových a grafových jazykov
 • Modelovanie a simulácia systémov
 • Návrh systémov CAD (systémy pre počítačovú podporu inžinierskych prác)
 • Architektúry softvérových systémov
 • Matematické modelovanie informačných systémov
 • Objektovo-orientovaný návrh informačných systémov
 • Bezpečnosť informačných systémov
 • Informačné systémy v riadení
 • Rozšírené databázové technológie
 • Znalostné systémy
 • Integrované prostredia pre podporu softvérových projektov

 • doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.
 • doc. Ing. Milan Šujanský CSc.
 • doc. Ing. Ján Genči, PhD.
 • Ing. Csaba Szabó, PhD. vedúci laboratória
 • Ing. Daniel Mihályi, PhD.
 • Ing. Veronika Szabóová, interný doktorand