Local Hack Day

Dňa 1. dec. 2018 sa na pôde PF UPJŠ v Košiciach uskutoční akcia s názvom Local Hack Day. Jedná sa o prípravné, resp. promo stretnutie pri príležitosti hackathonu s názvom Hack Košice, ktorý sa uskutoční 30. - 31. mar. 2019.

Program nájdete na stránke podujatia. Akcia je zadarmo, ale je nutné sa na ňu registrovať.

Obrázky: