Mentoring našich študentov v Labe IT Creativity 3

Lab IT Creativity 3

Máme za sebou tretí ročník projektu Lab IT Creativity, organizovaného združením Košice IT Valley, Košickým samosprávnym krajom, Technickou univerzitou v Košiciach a Inovačným centrom Košického kraja. Tento projekt prepája pedagógov a študentov gymnázií východného Slovenska s Technickou univerzitou v Košiciach a mentormi z IT firiem.

Finále sa uskutočnilo v stredu 5. júna 2024 na pôde Technickej univerzity v Košiciach. Na podujatí vystúpili s príhovormi Rastislav Trnka (predseda KSK), Peter Mésároš (rektor TUKE) a Miriama Hučková (výkonná riaditeľka Košice IT Valley).

Do projektu sa tento rok zapojilo 13 škôl, 8 IT firiem a vyše 150 študentov KPI FEI TUKE, ktorí spolupracovali na vytvorení 29 projektov. Finále sa zúčastnilo 13 najlepších projektov. Porota v zložení Andrea Gajdošová (KSK), Peter Breyl (ICKK), Mária Šurimová (Košice IT Valley) a Emília Pietriková (KPI FEI TUKE) ocenila tri najlepšie projekty:

  1. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Michalovciach: Projekt Inteligentná trieda (spolupráca s Ness Digital Engineering Slovakia)
  2. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave: Projekt V zdravom tele zdravý duch (spolupráca s Vissim Slovakia)
  3. Gymnázium Opatovská cesta v Košiciach: Projekt Kniha ako stvorená pre teba (spolupráca s FEI TUKE)

Víťazi obdržali ceny od organizátorov a partnerských spoločností, pričom naprázdno neodišli ani učitelia stredných škôl. V budúcom akademickom roku očakávame zapojenie aj stredných priemyselných škôl.

Lab IT Creativity 3 je výnimočný program, ktorý posúva hranice vzdelávania a inovácie v oblasti informačných technológií, preto sme radi, že sme jeho súčasťou. Mentoring vysokoškolských študentov je v tomto projekte pre nás kľúčový. Tento rok naši študenti mentorovali aj na ďalších 7 základných a stredných školách v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji, a na 1 škole na Ukrajine.

Obrázky: 
Lab IT Creativity 3
Lab IT Creativity 3
Lab IT Creativity 3
Lab IT Creativity 3
Lab IT Creativity 3
Lab IT Creativity 3
Lab IT Creativity 3
Lab IT Creativity 3