Náš študent v súťaži startup-ov

Náš študent Michal Bodnár sa 20. apríla 2017 v rámci tímu Vizualizačky zúčastnil 5. kola súťaže inovatívnych nápadov.  

Súťaž „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ organizovala Technická univerzita v Košiciach v spolupráci s hlavným partnerom súťaže, agentúrou Slovak Business Agency (SBA). Súčasťou podujatia bolo aj vyhodnotenie startup-ov, ktorým končí ich pôsobenie v Startup centre TUKE v rámci polročnej pred-inkubačnej fázy.

Pozrite si video z projektu, na ktorom Michal Bodnár pracoval v svojej bakalárskej práci: