Naši študenti druhí na 2. Šarišskom Hackathone

a-team

V dňoch 4.-6. októbra 2019 sa tím reprezentujúci KPI, v zložení Monika Beláková, Ivan Rastislav Gavlák, Peter Focko a Juraj Gereg, zúčastnil 2. ročníka akcie Šarišský Hackathon. Jedná sa o hackathon, ktorý zastrešuje mesto Prešov a je zameraný na riešenia implementujúce otvorené dáta mesta. Nášmu tímu sa podarilo obsadiť krásne 2. miesto s projektom POseparujme!, ktorý má obyvateľom mesta zjednodušiť prácu s odpadom. Umožňuje nájsť jednotlivé kontajnery na triedený odpad a tiež veľkokapacitné kontajnery. Taktiež umožňuje pozrieť si dátumy vývozov a mnoho ďalšieho. Viac info o akcii na: https://sarisskyhackathon.sk/

Obrázky: